Scubani
Scubani
Scubani
Scubani
Scubani Scubani Scubani
HOME /  Kursy Nurkowania /  Szkolenia TEC /
IANTD Advanced EANx Diver
Advanced EANx Diver

Cel kursu
1. Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w
nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie
zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu;
2. Program uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 100%;
3. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym
dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na EANX 50 oraz na tlenie wynoszącym 15 minut.

Wymagania wstępne
1. Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver lub stopnie równoważne innych ogranizacji  i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;
3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

 Przebieg szkolenia
1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
2. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego, wykonanego podczas
minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry. Jeśli
kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimalnie 160
minut i musi zostać osiągnięty podczas przynajmniej 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą
wcześniej, kurs wymaga odbycia 6 nurkowań. Jeśli kurs jest kursem łączonym, minimum 3 nurkowania muszą być
wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry;
3. Uczestnik kursu jest przygotowywany do użycia mieszanin typu EANx o zawartości 21% do 40% tlenu dla fazy
dennej nurkowania. W trakcie kursu przekazywane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości
tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków
dekompresyjnych.

Wymagania sprzętowe
1. Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli jest towymagane, butle muszą być czyste i kompatybilne tlenowo.

Wybrane ćwiczenia praktyczne
1. Przed nurkowaniem na większe głębokości lub w przestrzeniach zamkniętych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane;
2. Zademonstrowanie znajomości różnych technik nurkowych, w tym precyzyjnej kontroli pływalności oraz prawidłowego trymu;
a. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie bez maski
dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu.  Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 3 minuty, po czym założyć i wyczyścić maskę;
3. Techniki pływania w płetwach: żabka, modyfikowana żabka;
4. Podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych zademonstrowanie procedury i planowania służącego kontroli
5. Wykonanie wynurzenie i odpowiednich przystanków bezpieczeństwa lub dekompresyjnych podczas sytuacji OOA i oddychania z automatu partnera;
6. Wykonanie zmiany gazu na gaz dekompresyjny podczas przynajmniej dwóch nurkowań. Gaz dekompresyjny nie może zawierać więcej niż 50% tlenu, a zmiana nie może nastąpić głębiej niż na 9 metrach;
7. Na każdym nurkowaniu wykonać procedurę zakręcania zaworów;
8. Co najmniej dwukrotne strzelenie boji dekompresyjnej i wykorzystanie jej jako platformy wynurzenia;
9. Zademonstrowanie odpowiedniej postawy i zrozumienia zagadnień na satysfakcjonującym instruktora poziomie;
10. Zdjęcie i założenie BC na głębokości większej niż 6 metrów;
11. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody;
12. Zademonstrowanie akceptowalnych technik orientacji i nawigacji;
13. W miejscu, gdzie głębokość umożliwia naruszenie planu nurkowania, zademonstrowanie umiejętności i dyscypliny nie przekraczania założonej głębokości nurkowania;
14. Zademonstrowanie odpowiedniego zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej;
15. Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu na podstawie wcześniejszego doświadczenia, wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie Deep Diver.
Koszt szkolenia -1300 zł + 160 koszt certyfikatu

projekt i wykonanie: cms.com.pl